محصولات Axor

محصولات Axor

آشپزخانه ها و حمامهای کامل و شیک با محصولات آکسور

جمله فوق تکامل محصولات آکسور را مطرح می کند ، محصولات آکسور متنوع در اندازه و ابعاد ، متفاوت و بی نظیر در طراحی ، تکنولوژی و نوآوری و سایر جزییات می باشند . فرم و ظاهر در محصولات آکسور از نوعی کمال گرایی که در اصولی قوی ریشه دارد ، تبعییت می کند و حتی چیزی شبیه یک انقلاب است . فرم تابع عملکرد است و هیچ فرم و عملکردی را نمی توان از یکدیگر جدا کرد . شیرها، دوشها و لوازم جانبی AXOR مطابق با این آرمان طراحی و تولید می شوند .