رنگ های ویژه هانسگروهه
FinishPlus

رنگ های ویژه هانسگروهه

محصولات جدید هانسگروهه و آکسور  2019  

 از شیرهای هانسگروهه با رنگ های ویژه جدید جریان آب خواهید داشت 

با آخرین گرایشات رنگ محصولات هانسگروهه به حمامتان شخصیت جدید ببخشید. محصولات جدید هانسگروهه با جلا و سایه های جدید و رنگ های مات یک سلیقه شخصی با هر شیر دستشویی ، حمام یا دوش ایجاد می کند. دو خط کلیدی محصولات هانسگروهه در اواخر سال 2019 در پنج  رنگ جدید از رنگهای ویژه در دسترس خواهد بود . سبک شخصی خود را با این گزینه های طراحی بیان کرده و حمام خودتان را ایجاد کنید .

با رنگی که به حمامتان می دهید ، بدان ویژگی منحصربفردی می بخشد

اگر خواهان افزودن انسجام به طراحی داخلی حمامتان هستید ؟ اگر حمامتان را چنان یک پناهگاه شخصی می بینید . با گزینه های طراحی محصولات هانسگروهه با رنگ ویژه ، الهام بگیرید