حمامی را که می توانید داشته باشید، دوباره تصور کنید
محصولات جدید برای حمام های مدرن

حمامی را که می توانید داشته باشید، دوباره تصور کنید

اینجا، شما می توانید محصولاتی را بیابید که قابلیت تغییر سبکی که شما همیشه از آب استفاده کرده اید، را دارند. هر محصول هانسگروهه،  نمونه ای هم از طراحی فوق العاده و هم نوآوری در مهندسی ساخت محصول است. وقتی از هانسگروهه خرید می کنید، می توانید با خیالی آسوده خرید کنید، محصولی که دریافت می کنید در عملکرد و کیفیت و طراحی بهترین است. 

دوش هایی که برایتان مکان و فضایی امن برای ریکاوری در قبال دنیای خارج فراهم می آورند.

مدل متروپل های اصلی ما همگی دارای خطوط و کانتور های مشخص اند. شیرها همگی مینیمال و  بروز و بطرز کاملی با سردوش های چهارگوش Raindance E  هماهنگ و یکدیگر را کامل می کنند.