مغزی تک حالته هانسگروهه

مغزی تک حالته هانسگروهه

نوع : مغزی های هانسگروهه

برند : Hansgrohe

کد : 1362018

سایز : استاندارد

مشخصات فنی

حداقل فشار آب یک بار و حداکثر فشار آب 10 بار

مغزی سرامیکی

غیر ترموستاتیکی

شمای فنی

         

جزییات 1362018

گواهی نامه ها

     

Wras
Kiwa